Meny

Engagera & Involvera

Vi investerar och delar med oss av vår kompetens

Vi engagerar och involverar oss i de sammanhang där vi verkar. Vi investerar tid och delar med oss av vår kompetens till skolor och andra företag. Vi stöttar ekonomiskt olika nationella och internationella initiativ som ligger i linje med våra värderingar.

“Genom god produktkunskap skapar vi långsiktiga relationer och vägleder till hållbara val.”

Några exempel på initiativ:

  • Code Of Conduct – en gemensam plats för information om vår företagskultur och vårt ramverk för att kommunicera vilka vi är. 
  • Partnerskap med hållbarhetsprojekt såsom Hand In Hand, Plantmore och Habitat for Humanity.
  • Genom god kundservice och produktkunskap skapar vi långsiktiga relationer med kunderna och vägleder dem till hållbara val som minskar resursslöseri och leder till både miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
  • Aktivt samarbete med Unionen.
  • Återinvesterar bolagets vinst för att möjliggöra organisk tillväxt.
  • Inkluderar och utbildar förvärvade bolag i samma hållbara strukturer för framgångsrikt företagande.
  • Möjlighet till volontärarbete på arbetstid.
  • Erbjuder kunder möjligheten att, genom köp, själva donera till våra utvalda hållbarhetsprojekt.
  • Tydliga och genomarbetade processer för långsiktig planering av affärsplan och budget.
  • Aktivt och strukturerat styrelse- och ledningsgruppsarbete.

Vad betyder det här för oss?
Vi är givmilda med vår kompetens och tid och vi är måna om att “pass it forward”. Genom mycket god kundservice och en högkvalitativ produkt som till största del tillverkas on-demand, överträffar vi kundens förväntningar, minskar resursslöseri och skapar goda långsiktiga relationer där vi har förmånen att kunna involvera kunden och möjliggöra hållbara val. Vi sprider vår kunskap kring hållbar livsstil genom att välja god design som håller över tid.

Våra initiativ inom delområdet Engagera & Involvera är kopplat till FNs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling:

The content of this publication has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States. United Nations Sustainable Development Goals