Meny

Hållbarhet

En integrerad del av vår verksamhet

Klimat och hållbarhetsfrågor är en integrerad del i affärsverksamheten och våra processer. Vårt mål är att nå minsta möjliga miljöpåverkan i vår tillverkning, vår arbetsmiljö, i våra produkter och i deras slutgiltiga användning samtidigt som vi aktivt verkar för ett hållbart samhälle.

“Tillväxt får aldrig ske på bekostnad av kvalité och värderingar.”

Irene & Christofer Gimmersta

Vårt hållbarhetsarbete är kopplat till FNs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med 9 av de 17 globala målen under våra tre olika hållbarhetsperspektiv: Människa, Kultur, & Kompetens, Engagera & Involvera samt Hållbart klimat & företagande. Vårt arbete är en del av vår företagskultur och djupt förankrat i våra värderingar, att vara: Kundnära, Innovativa och Engagerade.